Mechelse Veilingen

Elektriciteit, HVAC, Riolering, Sprinklerinstallaties

Nieuwbouw voor de Mechelse Veilingen (30 000 m²)

met ernaast verbouwing voor wasserij.

Mechelen
Mechelse Veilingen
                                        

Climalogics

Speciale technieken


Hvac

Verwarming, ventilatie en koeling

De betrachting is om op een economische en esthetisch verantwoorde manier de HVAC te ontwerpen en berekenen op de energetisch beste manier. Er wordt o.a. zoveel mogelijk met warmterecuperatie gewerkt.

En er wordt steeds gekeken naar de mogelijkheid van "gratis" energiebronnen, zoals zonne― en windenergie.

Elektriciteit

Bij het ontwerp en berekenen worden logische en polyvalente oplossingen bedacht om zo op een economische manier te bekabelen en het bord te ontwerpen. Verlichting wordt indien dit interessant blijkt met data―bekabeling gestuurd om zo het energieverbruik te verlagen.

Sprinklers

Er wordt tegelijk naar actieve en passieve brandbestrijding gekeken.

Er worden sprinklerleidingen of watergordijnen berekend en haspels voorzien, maar er wordt ook gekeken naar compartimentering.

Rook― en warmteafvoeren zijn ook een belangrijk element in de brandbestrijding.

Riolering

Bij het ontwerp van het rioleringsstelsel wordt er gegaan voor het kortste leidingtracé zonder de logica te verliezen. Er worden intelligente systemen ontworpen voor de buffering van regenwater.

EPB en EPC

De K―waarde wordt berekend evenals het E―peil.

Bij het opstellen van het EPB―verslag wordt er gekeken naar de optimale isolatie. Oplossingen voor bouwknopen ter vermijden van koudebruggen worden aangereikt. Op die manier wordt er meegedacht met het architecturale ontwerp.